ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการท้าทายไทย

Share to Social

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. CASCAP ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอเค้าโครงการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย: ประเทศไทยปลอดพยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) สำหรับคณะนักวิจัยโครงการท้าทายไทย ที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช. ปีงบประมาณ 2559) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 63 คน ประกอบด้วยคณะนักวิจัยทั้งหมด 11 โครงการ ได้แก่

1. อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ
2. รักษาโรคพยาธิใบไม้ตับในสุนัขและแมวแบบกลุ่ม
3. การประยุกต์ใช้การตรวจวินิจฉัยวิธีใหม่ในการกำจัดพยาธิในชุมชนต้นแบบ
4. การจัดระบบสุขาภิบาลเพื่อกำจัดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเฝ้าระวังพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
6. การจัดทำหลักสูตรและผลิตสื่อความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียนและประชาชนทั่วไป
7. การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์
8. การนำผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับการผ่าตัดเข้ารักษาเสริมด้วยเคมีบำบัด
9. การศึกษาผลกระทบของการดำเนินงานโครงการท้าทายไทยต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
10. การศึกษาข้อมูลและชุดความรู้พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และ
11. ระบบภูมิสารสนเทศโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

โครงการวิจัยท้าทายไทยจะใช้ระยะเวลาการทำวิจัยทั้งสิ้น 3 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดพยาธิใบไม้ตับและลดอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในประชากรไทยภาคอีสาน 20 จังหวัด ภาคเหนือ 6 จังหวัดและ จ.สระแก้วอีก 1 จังหวัด รวมเป็น 27 จังหวัด ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงถึง 6,000,000 คน ในพื้นที่กว่า 84 ตำบล https://www.acheterviagrafr24.com/achat-viagra-en-ligne-en-france/ โครงการวิจัยท้าทายไทยเป็นโครงการบูรณาการ มีการทำงานร่วมกันของนักวิจัยและ นักวิชาการ กว่า 11 สาขา ร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้เกิดความยั่งยืน ถือเป็นก้าวกระโดดในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

ภาพ: ภาคภูมิ ขามพิทักษ์
รายงาน: นิษณา นามวาท

 

Facebook Comments Box