ผลงานตีพิมพ์

Share to Social
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีอยู่ในฐาน SciMago ใน Quartile 1 (Q1)
No.

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง

นักวิจัยหลัก

วารสาร/ปีที่พิมพ์/

ฉบับที่/หน้าที่

IF

1

Current omics-based biomarkers for cholangiocarcinoma.

Intuyod K, Armartmuntree N, Jusakul A, Sakonsinsiri C, Thanan R, Pinlaor S.

Pinlaor S.

Expert Rev Mol Diagn.
2019 Nov;19(11):997-1005. 

3.099

2

Terminal fucose mediates progression of human cholangiocarcinoma through EGF/EGFR activation and the Akt/Erk signaling pathway.

Indramanee S, Sawanyawisuth K, Silsirivanit A, Dana P, Phoomak C, Kariya R, Klinhom-On N, Sorin S, Wongkham C, Okada S, Wongkham S.

Okada S.

Sci Rep.
2019 Nov 21;9(1):17266.

4.011

3

CD147 augmented monocarboxylate transporter-1/4 expression through modulation of the Akt-FoxO3-NF-κB pathway promotes cholangiocarcinoma migration and invasion.

Dana P, Saisomboon S, Kariya R, Okada S, Obchoei S, Sawanyawisuth K, Wongkham C, Pairojkul C, Wongkham S, Vaeteewoottacharn K.

Vaeteewoottacharn K.

Cell Oncol (Dordr).
2020 Apr;43(2):211-222.

5.020

4

The O-GalNAcylating enzyme GALNT5 mediates carcinogenesis and progression of cholangiocarcinoma via activation of AKT/ERK signaling.

Detarya M, Sawanyawisuth K, Aphivatanasiri C, Chuangchaiya S, Saranaruk P, Sukprasert L, Silsirivanit A, Araki N, Wongkham S, Wongkham C.

Wongkham S.

Glycobiology.
2020 Apr 20;30(5):312-324.

4.194

5

Infection Dynamics of Opisthorchis viverrini Metacercariae in Cyprinid Fishes from Two Endemic Areas in Thailand and Lao PDR.

Namsanor J, Kiatsopit N, Laha T, Andrews RH, Petney TN, Sithithaworn P.

Sithithaworn P.

Am J Trop Med Hyg.
2020 Jan;102(1):110-116.

2.315

6 A comparison of the proportion of early stage cholangiocarcinoma found in an ultrasound-screening program compared to walk-in patients.

Khuntikeo N, Koonmee S, Sa-Ngiamwibool P, Chamadol N, Laopaiboon V, Titapun A, Yongvanit P, Loilome W, Namwat N, Andrews RH, Petney TN, Thinkhamrop K, Chaichaya N, Tawarungruang C, Thuanman J, Thinkhamrop B.

Thinkhamrop B.

HPB (Oxford).2020 Jun;22(6):874-883.

 

 

3.047
7 PRIMA-1MET Induces Cellular Senescence and Apoptotic Cell Death in Cholangiocarcinoma Cells. Piyawajanusorn C, Kittirat Y, Sa-Ngiamwibool P, Titapun A, Loilome W, Namwat N. Namwat N. Cancer Genomics Proteomics.
2019 Nov-Dec;16(6):543-552.
3.147
8 AuNPs-LISA, an efficient detection assay for Opisthorchis viverrini (Ov) antigen in urine. Taron W, Jamnongkan W, Techasen A, Phetcharaburanin J, Namwat N, Sithithaworn P, Khuntikeo N,Mukdasai S, Sayasone S, Loilome W, Ngeontae W. Loilome W.Ngeontae W. Talanta.
2020 Mar 1;209:120592. doi: 10.1016/j.talanta.2019.120592.
4.916
9 Overexpression of a panel of cancer stem cell markers enhances the predictive capability of the progression and recurrence in the early stage cholangiocarcinoma. Padthaisong S, Thanee M, Namwat N, Phetcharaburanin J, Klanrit P, Khuntikeo N, Titapun A, Sungkhamanon S, Saya H, Loilome W. Loilome W. J Transl Med.2020 Feb 10;18(1):64. 4.098

10

Chromomycin A3 suppresses cholangiocarcinoma growth by induction of S phase cell cycle arrest and suppression of Sp1‑related anti‑apoptotic proteins.

Saranaruk P, Kariya R, Sittithumcharee G, Boueroy P, Boonmars T, Sawanyawisuth K, Wongkham C, Wongkham S, Okada S, Vaeteewoottacharn K.

Vaeteewoottacharn K.

Int J Mol Med. 2020 Apr;45(4):1005-1016. 

2.928

11

Opposing Roles of FoxA1 and FoxA3 in Intrahepatic Cholangiocarcinoma Progression.

Thanan R, Kaewlert W, Sakonsinsiri C, Chaiprasert T, Armartmuntree N, Muengsaen D, Techasen A, Klanrit P, Lert-Itthiporn W, Pinlaor S, Pairojkul C.

Thanan R,
Sakonsinsiri C,Klanrit P.

Int J Mol Sci.2020 Mar 5;21(5):1796.

4.183

12

Curative effect of xanthohumol supplementation during liver fluke-associated cholangiocarcinogenesis: Potential involvement of autophagy

Thongchot S, Thanee M, Loilome W, Techasen A, Boonmars T, Sa-Ngiamwibool P, Titapun A., Yongvanit P., Isidoro C.,Namwat N.

Isidoro C.,
Namwat N.

Journal of Traditional and Complementary Medicine.
2020 May 10(3), pp. 230-235

2.108

13

In vitro and in vivo Anti-Tumor Effects of Pan-HER Inhibitor Varlitinib on Cholangiocarcinoma Cell Lines. 

Dokduang H, Jamnongkarn W, Promraksa B, Suksawat M, Padthaisong S,Thanee M, Phetcharaburanin J, Namwat N, Sangkhamanon S, Titapun A,Khuntikeo N,Klanrit P, Loilome W.

Namwat N, Sangkhamanon S,
Khuntikeo N,
Klanrit P.

Drug Des Devel Ther.
2020 Jun 11;14:2319-2334. 

3.216

14

Dependency of Cholangiocarcinoma on Cyclin D-Dependent Kinase Activity.

Sittithumcharee G, Suppramote O, Vaeteewoottacharn K, Sirisuksakun C, Jamnongsong S, Laphanuwat P, Suntiparpluacha M, Matha A, Chusorn P, Buraphat P, Kakanaporn C, Charngkaew K, Silsirivanit A, Korphaisarn K, Limsrichamrern S, Tripatara P, Pairojkul C, Wongkham S, Sampattavanich S, Okada S, Jirawatnotai S.

Jirawatnotai S.

Hepatology. 2019 Nov;70(5):1614-1630.

14.679

15

Periostin induces epithelial‑to‑mesenchymal transition via the integrin α5β1/TWIST‑2 axis in cholangiocarcinoma.

Sonongbua J, Siritungyong S, Thongchot S, Kamolhan T, Utispan K, Thuwajit P, Pongpaibul A, Wongkham S, Thuwajit C.

Jirawatnotai S.

Oncol Rep.
2020 Apr;43(4):1147-1158.

3.417

16

Multi-serum glycobiomarkers improves the diagnosis and prognostic prediction of cholangiocarcinoma.

Silsirivanit A, Matsuda A, Kuno A, Tsuruno C, Uenoyama Y, Seubwai W, Angata K, Teeravirote K, Wongkham C, Araki N, Takahama Y, Wongkham S, Narimatsu H.

Silsirivanit A,
Narimatsu H.

Clin Chim Acta.

2020 Jul 11;510:142-149. doi: 10.1016/j.cca.2020.07.017.

2.615

17

Apoptosis-Inducing Factor, Mitochondrion-Associated 3 (AIFM3) Protein Level in the Sera as a Prognostic Marker of Cholangiocarcinoma Patients.

Chua-On D, Proungvitaya T, Tummanatsakun D, Techasen A, Limpaiboon T, Roytrakul S, Wongkham S, Wongkham C, Somintara O, Sangkhamanon S, Proungvitaya S.

Roytrakul S,
Wongkham C,
Proungvitaya S.

Biomolecules.

2020 Jul 10;10(7):E1021. doi: 10.3390/biom10071021.

4.082

18

Intron sequence variation of the echinostomes (Trematoda; Echinostomatidae): implications for genetic investigations of the 37 collar-spined, Echinostoma miyagawai Ischii, 1932 and E. revolutum (Fröelich, 1802).

Saijuntha W, Tantrawatpan C, Agatsuma T, Duenngai K, Sithithaworn P, Petney TN, Andrews RH.

 Tantrawatpan C.

Parasitol Res. 2020 Aug;119(8):2485-2494. doi: 10.1007/s00436-020-06734-z.

1.641

19

Genetic structure and geographical variation of Bithynia siamensis goniomphalos sensu lato (Gastropoda: Bithyniidae), the snail intermediate host of Opisthorchis viverrini sensu lato (Digenea: Opisthorchiidae) in the Lower Mekong Basin revealed by mitochondrial DNA sequences.

Tantrawatpan C, Saijuntha W, Bunchom N, Suksavate W, Pilap W, Walalite T, Agatsuma T, Tawong W, Sithithaworn P, Andrews RH, Petney TN.

Saijuntha W.

Int J Parasitol.2020 Jan;50(1):55-62. 

3.53

20

Influence of Water Irrigation Schemes and Seasonality on Transmission Dynamics of Opisthorchis viverrini in the Snail Intermediate Host, Bithynia siamensis goniomphalos in Rice Paddy Fields in Northeast Thailand.

Kopolrat K, Sithithaworn P, Kiatsopit N, Namsanor J, Laoprom N, Tesana S, Andrews RH, Petney TN.

Sithithaworn P.

Am J Trop Med Hyg.2020 Jul;103(1):276-286. 

2.126

21

Reciprocal regulation between GCN2 (eIF2AK4) and PERK (eIF2AK3) through the JNK-FOXO3 axis to modulate cancer drug resistance and clonal survival.

Alasiri G, Jiramongkol Y, Trakansuebkul S, Ke HL, Mahmud Z, Intuyod K, Lam EW.

Lam EW.

Mol Cell Endocrinol.

2020 Jun 29:110932. doi: 10.1016/j.mce.2020.110932. 

3.871

22

Application of urine antigen assay to evaluate outcomes of praziquantel treatment and reinfection in opisthorchiasis in northeast Thailand.

Worasith C, Wangboon C, Kopolrat KY, Homwong C, Sithithaworn J, Techasen A, Thanan R, Khuntikeo N, Sithithaworn P.

Sithithaworn P.

Trans R Soc Trop Med Hyg. 2020 Jul 31:traa057. doi: 10.1093/trstmh/traa057. Online ahead of print.PMID: 32735672.

1.868

23

Development of Low-Cost AuNP-Based Aptasensors with Truncated Aptamer for Highly Sensitive Detection of 8-Oxo-dG in Urine.

Matulakul P, Vongpramate D, Kulchat S, Chompoosor A, Thanan R, Sithithaworn P, Sakonsinsiri C, Puangmali T.

Sakonsinsiri C, Puangmali T.

ACS Omega.
2020 Jul 8;5(28):17423-17430. 

2.87

24

Impact of geography and time on genetic clusters of Opisthorchis viverrini identified by microsatellite and mitochondrial DNA analysis.

Namsanor J, Pitaksakulrat O, Kopolrat K, Kiatsopit N, Webster BL, Gower CM, Webster JP, Laha T,

Saijuntha W, Laoprom N, Andrews RH, Petney TN,

Blair D, Sithithaworn P.

Sithithaworn P.

Int J Parasitol.2020 Aug 29:S0020-7519(20)30242-3.

doi: 10.1016/j.ijpara.2020.06.011.

3.53

25

Reciprocal regulation between GCN2 (eIF2AK4) and PERK (eIF2AK3) through the JNK-FOXO3 axis to modulate cancer drug resistance and clonal survival.

Alasiri G, Jiramongkol Y, Trakansuebkul S, Ke HL, Mahmud Z, Intuyod K, Lam EW.

Lam EW.

Mol Cell Endocrinol.2020 Sep 15;515:110932. doi: 10.1016/j.mce.2020.110932.

3.871

26

Targeted Modulation of FAK/PI3K/PDK1/AKT and FAK/p53 Pathways by Cucurbitacin B for the Antiproliferation Effect Against Human Cholangiocarcinoma Cells.

Klungsaeng S, Kukongviriyapan V, Prawan A, Kongpetch S, Senggunprai L.

Senggunprai L.

Am J Chin Med.2020;48(6):1475-1489. 

3.362

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีอยู่ในฐาน SciMago ใน quartile 2 (Q2)

No.

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง

นักวิจัยหลัก

วารสาร/ปีที่พิมพ์/

ฉบับที่/หน้าที่

IF

1

Inhibition of growth and migration of cholangiocarcinoma cells by pamidronate.

Buranrat B, Prawan A, Senggunprai L, Kukongviriyapan V.

Buranrat B.

Exp Ther Med. 2019 Nov;18(5):3977-3983.

1.448

2

A panel of protein kinase high expression is associated with postoperative recurrence in cholangiocarcinoma.

Padthaisong S, Thanee M, Namwat N, Phetcharaburanin J, Klanrit P, Khuntikeo N, Titapun A, Loilome W.

Loilome W.

BMC Cancer.
2020 Feb 24;20(1):154. doi: 10.1186/s12885-020-6655-4. 

2.933

3

Functional and genetic characterization of three cell lines derived from a single tumor of an Opisthorchis viverrini-associated cholangiocarcinoma patient.

Sripa B, Seubwai W, Vaeteewoottacharn K, Sawanyawisuth K, Silsirivanit A, Kaewkong W, Muisuk K, Dana P, Phoomak C, Lert-Itthiporn W, Luvira V, Pairojkul C, Teh BT, Wongkham S, Okada S, Chamgramol Y.

Okada S, Chamgramol Y.

Hum Cell.
2020 Jul;33(3):695-708.  

2.333

4

 Circulating TGF-β1 as the potential epithelial mesenchymal transition-biomarker for diagnosis of cholangiocarcinoma.

Kimawaha P, Jusakul A, Junsawang P, Loilome W, Khuntikeo N, Techasen A.

Techasen A.

J Gastrointest Oncol.
2020 Apr;11(2):304-318.

2.536

5

Assessing the role of Filopaludina martensi martensi as a biocontrol agent of Bithynia siamensis goniomphalos, the first intermediate host of Opisthorchis viverrini.

Wang YC, Liew TZ, Namsanor J, Sithithaworn P.

Wang YC,
Namsanor J

Parasitol Res.
2020 Aug 12. doi: 10.1007/s00436-020-06837-7. 

1.641

6

Circulating TGF-β1 as the potential epithelial mesenchymal transition-biomarker for diagnosis of cholangiocarcinoma.

Kimawaha P, Jusakul A, Junsawang P, Loilome W, Khuntikeo N, Techasen A.

Techasen A.

J Gastrointest Oncol.2020 Apr;11(2):304-318. 

2.536

7

Antitumor Effect of Shikonin, a PKM2 Inhibitor, in Cholangiocarcinoma Cell Lines.

Thonsri U, Seubwai W, Waraasawapati S, Wongkham S, Boonmars T, Cha’on U, Wongkham C.

Seubwai W.

Anticancer Res.2020 Sep;40(9):5115-5124.

1.994

8

Association of Diabetes Mellitus and Cholangiocarcinoma: Update of Evidence and the Effects of Antidiabetic Medication.

Saengboonmee C, Seubwai W, Lert-Itthiporn W, Sanlung T, Wongkham S.

Saengboonmee C.

Can J Diabetes.

2020 Sep 17:S1499-2671(20)30376-2

3.062

9

N-glycosylation profiling of serum immunoglobulin in opisthorchiasis patients.

Onsurathum S, Kailemia MJ, Intuyod K, Haonon O, Pairojkul C, Thanan R,Pinlaor P, Lebrilla CB,Pinlaor S.

Pinlaor S.

J Proteomics.

2020 Sep 11;230:103980. doi: 10.1016/j.jprot.2020.103980. 

3.509

10

Functional and genetic characterization of three cell lines derived from a single tumor of an Opisthorchis viverrini-associated cholangiocarcinoma patient.

Sripa B, Seubwai W, Vaeteewoottacharn K, Sawanyawisuth K, Silsirivanit A, Kaewkong W, Muisuk K, Dana P, Phoomak C, Lert-Itthiporn W, Luvira V, Pairojkul C, Teh BT, Wongkham S, Okada S, Chamgramol Y.

Okada S, Chamgramol Y.

Hum Cell.

2020 Jul;33(3):695-708.

3.463

ผลงานวิจัยติพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐาน QS/ISI ที่มีอยู่หรืออยู่ใน Quartile อื่น ๆ

No.

ชื่อเรื่อง

ผู้แต่ง

นักวิจัยหลัก

วารสาร/ปีที่พิมพ์/ฉบับที่/หน้าที่

IF

1

Increase of MAL-II Binding Alpha2,3-Sialylated Glycan Is Associated with 5-FU Resistance and Short Survival of Cholangiocarcinoma Patients.

Wattanavises S, Silsirivanit A, Sawanyawisuth K, Cha’on U, Waraasawapati S, Saentaweesuk W, Luang S, Chalermwat C, Wongkham C, Wongkham S.

Wongkham C.

Medicina (Kaunas).
2019 Nov 28;55(12). pii: E761. IF=1.205

1.205

2

Mass Spectrometry: A Guide for the Clinician.

Alsaleh M, Barbera TA, Andrews RH, Sithithaworn P, Khuntikeo N, Loilome W, Yongvanit P, Cox IJ, Syms RRA, Holmes E, Taylor-Robinson SD.

Taylor-Robinson SD.

J Clin Exp Hepatol. 2019 Sep-Oct;9(5):597-606. SNIP=0.850

0.85

3

Characterisation of the Urinary Metabolic Profile of Liver Fluke-Associated Cholangiocarcinoma.

 Alsaleh M, Sithithaworn P, Khuntikeo N, Loilome W, Yongvanit P, Chamadol N, Hughes T, O’Connor T, Andrews RH, Holmes E, Taylor-Robinson SD.

Taylor-Robinson SD.

J Clin Exp Hepatol.
2019 Nov-Dec;9(6):657-675. 
SNIP=0.850

0.85

4

Characterisation of the Serum Metabolic Signature of Cholangiocarcinoma in a United Kingdom Cohort.

Alsaleh M, Leftley Z, Barbera TA, Koomson LK, Zabron A, Crossey MME, Reeves HL, Cramp M, Ryder S, Greer S, Prince M, Sithithaworn P, Shariff M, Khuntikeo N, Loilome W, Yongvanit P, Shen YL, Cox IJ, Williams R, Wadsworth CA, Holmes E, Nash K, Taylor-Robinson SD.

Taylor-Robinson SD.

J Clin Exp Hepatol.
2020 Jan-Feb;10(1):17-29. doi: 10.1016/j.jceh.2019.06.001. Epub 2019 Jun 15.  SNIP=0.850

0.85

5

Serum coiled-coil domain containing 25 protein as a potential screening/diagnostic biomarker for cholangiocarcinoma.

Chanakankun R, Proungvitaya T, Chua-On D, Limpaiboon T, Roytrakul S, Jusakul A, Titapun A, Jarearnrat A, Proungvitaya S.

Proungvitaya S.

Oncol Lett.
2020 Jan;19(1):930-942. IF=1.871

1.871

6

Promising Anticancer Effect of Aurisin A Against the Human Lung Cancer A549 Cell Line.

Boueroy P, Boonmars T, Kanokmedhakul S, Chareonsudjai S, Lekphrom R, Srichangwang S.

 Boonmars T.

Asian Pac J Cancer Prev.
2020 Jan 1;21(1):49-54.

2.514

7

Evaluation of p53 and Its Target Gene Expression as Potential Biomarkers of Cholangiocarcinoma in Thai Patients.

Puetkasichonpasutha J, Namwat N, Sa-Ngiamwibool P, Titapun A, Suthiphongchai T.

Suthiphongchai T.

Asian Pac J Cancer Prev.

2020 Mar 1;21(3):791-798.

2.514

8

Serum Cystatin C as a Potential Marker for Glomerular Filtration Rate in Patients with Cholangiocarcinoma.

Ciin MN, Proungvitaya T, Limpaiboon T, Roytrakul S, Cha’on U, Tummanatsakun D, Proungvitaya S.

Proungvitaya S.

Int J Hematol Oncol Stem Cell Res.2020 Jul 1;14(3):157-166.

9

Ganglioside GM2: a potential biomarker for cholangiocarcinoma.

Talabnin K, Talabnin C, Kumagai T, Sutatum N, Khiaowichit J, Dechsukhum C, Ishihara M, Azadi P, Sripa B.

Talabnin K.

J Int Med Res.2020 Jul;48(7):300060520903216. doi: 10.1177/0300060520903216. (LFCRC)

1.287

10

Phenformin inhibits proliferation, invasion, and angiogenesis of cholangiocarcinoma cells via AMPK-mTOR and HIF-1A pathways.

Jaidee R, Kongpetch S, Senggunprai L, Prawan A, Kukongviriyapan U, Kukongviriyapan V.

Kukongviriyapan V.

Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol.

2020 Sep;393(9):1681-1690.

0.694

11

Lack of Targetable FGFR2 Fusions in Endemic Fluke-Associated Cholangiocarcinoma.

Kongpetch S, Jusakul A, Lim JQ, Ng CCY, Chan JY, Rajasegaran V, Lim TH, Lim KH, Choo SP, Dima S, Popescu I, Duda DG, Kukongviriyapan V, Khuntikeo N, Pairojkul C, Rozen SG, Tan P, Teh BT.

Teh BT.

JCO Glob Oncol.
2020 Apr;6:628-638.

Facebook Comments Box