สปอตโฆษณา เรื่อง “ยินดีที่ได้รู้จัก” ทีม CPW4 โรงเรียนชุมแพวิทยายน

Share to Social

สปอตโฆษณา เรื่อง “ยินดีที่ได้รู้จัก”
ผลงานโดย : ทีม CPW4 โรงเรียนชุมแพวิทยายน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
รางวัลรางวัลชนะเลิศ ประเภท สปอตโฆษณา
การประกวดหนังสั้นและสปอตโฆษณา หัวข้อเรื่อง “ผู้นำนักเรียนกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชน”
ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องความตระหนักเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

Facebook Comments Box