อัลตร้าซาวด์สัญจร

Share to Social

ตารางกิจกรรม “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร” ประจำปี 2559
(ปรับปรุง 7 พ.ย. 2559)

ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่
9 ส.ค. 2556 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 1 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
6 ก.ย. 2556  วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 2 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
21 ก.พ. 2557 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 3 อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
14 มี.ค. 2557 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 4 อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
21 มี.ค. 2557 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 5 อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
4 เม.ย. 2557 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 6 อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
18 เม.ย. 2557 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 7 อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
25 เม.ย. 2557 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 8 อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
3 พ.ค. 2557 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 9 อำเภอเมือง จ.ยโสธร
4 ก.ค. 2557 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 10 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
18 ก.ค. 2557 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 11 อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
29 ส.ค. 2557 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 12 อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
19 ก.ย. 2557 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 13 อำเภอเมือง จ.อุดรธานี
12 ธ.ค. 2557 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 14 อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
16 ม.ค. 2558 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 15 รพ.มะเร็งอุดรธานี จ.อุดรธานี
23 ม.ค. 2558 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 16 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
13 มี.ค. 2558 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 17 อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
22 มี.ค. 2558 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 18 อำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ
27 มี.ค. 2558 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 19 อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
3 เม.ย. 2558 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 20 อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
24 เม.ย. 2558 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 21 อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
1 พ.ค. 2558 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 22 ตำบลดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
8 พ.ค. 2558 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 23 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
29 พ.ค. 2558 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 24 อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
12 มิ.ย.2558 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 25 อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
26 มิ.ย. 2558 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 26 อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
10 ก.ค. 2558 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 27 เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น
24 ก.ค. 2558 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 28 อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
7 ส.ค. 2558 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 29 อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
21 ส.ค. 2558 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 30 ตำบลบ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
4 ก.ย. 2558 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 31 อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
18 ก.ย. 2558 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 32 อ.เซกา จ.บึงกาฬ
9 ต.ค. 2558 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 33 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
13 พ.ย. 2558 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 34 เทศบาลเมืองตำบลศิลา ครั้งที่ 1
27 พ.ย. 2558 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 35 เทศบาลเมืองตำบลศิลา ครั้งที่ 2
18 ม.ค. 2559 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 36 อ.สกลนคร จ.สกลนคร
04 ก.พ. 2559 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 37 อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี
12 ก.พ. 2559 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 38 ตำบลนาอาน อ.เมือง จ.เลย
26 ก.พ. 2559 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 39 อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ
11 มี.ค. 2559 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 40 อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
01 เม.ย. 2559 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 41 ตำบลบ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
22 เม.ย. 2559 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่  42 อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
13 พ.ค. 2559 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่  43 อ.เต่างอย จ.สกลนคร
27 พ.ค. 2559 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่  44 อ.ด่านซ้าย จ.เลย
17 มิ.ย. 2559 วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่  45 อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
21 มิย. 2559 วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร รอบพิเศษ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น (case ต.บ้านหว้าและ ต.ดอนช้าง)
24 มิ.ย. 2559 วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่  46 อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
15 ก.ค. 2559 วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่  47 อ.เมือง จ.มหาสารคาม
05 ส.ค. 2559 วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่  48 อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
19 ส.ค. 2559 วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่  49 ตำบลบ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
26 ส.ค. 2559 วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่  50 อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่
09 ก.ย. 2559 วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่  51 อ.กุดชุม จ.ยโสธร
16 ก.ย. 2559 วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่  52 เทศบาลบ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
23 ก.ย. 2559 วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่  53 อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
14 ต.ค. 2559 วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่  54 อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
11พ.ย. 2559 วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่  55 อ.กุดชุม จ.ยโสธร
 24-25 พ.ย. 2559  ประชุมวิชาการโครงการ ครั้งที่ 2/2559
02 ธ.ค. 2559 วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่  56 อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
16 ธ.ค. 2559 วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่  57 ยังไม่กำหนด

 

Facebook Comments Box