การประชุมวิชาการประจำปี 2559

Share to Social

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมร่วมกับโครงการ CASCAP จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง “จากการวิจัยสู่นวัตกรรม…..เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” และ มหกรรม “สร้างสุ(ก)ในสังคม : คนและปลาปลอดพยาธิ อาหารปลอดภัยระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร  โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น พบกับหัวข้อบรรยายทางวิชาการที่น่าสนใจ เช่น อีสานในยุค 4.0 อาหารปลอดพยาธิ นิทรรศการการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับจากปัสสาวะ เปิดตัว CASCAP App ไขปริศนาว่าท่านเสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดีหรือไม่ ร่วมเล่นเกมส์ “ตามล่าหาพยาธิ” แลกของรางวัลมากมายจาก CASCAP และ พบกับการประกวด “ส้มตำปลอดพยาธิ” จากเชฟส้มตำจากทั่วอีสาน ชิงถ้วยรางวัลจากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดโปสเตอร์การประชุม clickhere

กำหนดการประชุม clickhere

หนังสืออนุมัติจัดประชุมวิชาการclickhere

ส่งชื่อลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง
1. ไปรษณีย์ถึง  คุณสุพิลัย คนล้ำ โทรศัพท์ 085-4590403 ที่อยู่ : โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(CASCAP) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
2. ส่งอีเมล์ถึง คุณสรัญญา สาครพุทธ email : cascapcongress2016@gmail.com   หรือทางโทรสาร 043-202693

 


Facebook Comments Box