CARI จัดแสดงนิทรรศการชูนวัตกรรมแก้ไขปัญหา OV-CCA ในงานประชุมสัมนาวิชาการ U2T

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิ

Read more

CARI ร่วมกับ กขป.7 หารือการขับเคลื่อนงาน OV-CCA จ.มหาสารคาม และลงพื้นที่โกสุมพิสัย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิ

Read more

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต7 เข้าประชุมหารือการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ

วันที่ 28 ตุลาคม 256

Read more

กขป.7 ศึกษาดูงาน CARI หารือแนวทางการขับเคลื่อนแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการร่วมกัน

วันที่ 27 ตุลาคม 256

Read more