CARI จัดประชุมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา AI เพื่อบริการสุขภาพประชาชน

Share to Social

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดกิจกรรมโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา AI เพื่อบริการสุขภาพประชาชน ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน

โดยในช่วงแรก เป็นการกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงการการพัฒนา AI เพื่อบริการสุขภาพประชาชน และถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย และการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อนำดีในประเทศไทย – ระบบ Tele-Radio consultation system” โดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี

จากนั้นบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเฝ้าระวังพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ- ระบบ Isan cohort (www.cascap.in.th) โดย น.ส.จารุวรรณ เถื่อนมั่น ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (DAMASAC) และการบรรยาย หัวข้อ “ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคมะเร็งท่อนำดีมุ่งสู่การแพทย์แม่นยำ โดย รศ.พญ.สุพินดา คูณมี และทีมพัฒนาระบบ (ภาควิชาพยาธิวิทยา) และ การบรรยาย หัวข้อ “ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิเคราะห์ภาพอัลตราชาวน์และถาม-ตอบอัตโนมัติเพื่อช่วยตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อนาดี – BiTNet : Web service APIโดย อ.ดร.ธนพงศ์ อินทระ และทีมพัฒนาระบบ (คณะวิทยาศาสตร์)

และจากนั้นเป็นการนำเสนอผลงาน Lopburi Smart City โดย นายแพทย์อิสระ เจียวิริยบุญญา และคณะ จากนั้นคณะทำงานได้สรุปแนวทางร่วมกันในการดำเนินการการพัฒนา AI เพื่อบริการสุขภาพประชาชน

ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *