CARI & CMUTEAM ประชุมหารือประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยทางด้านฟีโนมิกส์ร่วมกัน

Share to Social

วันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม M4 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว  รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ และ รศ.พญ.สุพินดา คูณมี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย อ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน หัวหน้าห้องปฏิบัติการฟีโนมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUIPC) รศ.ดร.นิษณา นามวาท และ อ.ดร.ปรเมษฐ์ กลั่นฤทธิ์ จากภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสต้อนรับคณะทำงานจาก ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – Center of Multidisciplinary Technology for Advanced Medicine (CMUTEAM) นำโดย รศ.ดร.นพ. ดำเนินสันต์ พฤกษากร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ในการหารือแนวทางการประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยทางด้านฟีโนมิกส์ร่วมกัน

โดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นเป็นการแนะนำห้องปฏิบัติการฟีโนมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.ม.ล.มานิดา ศุขสวัสดิ  นักวิจัยประจำห้องปฏิบัติการฯ และแนะนำศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัยโดย รศ.ดร.นพ. ดำเนินสันต์ พฤกษากร ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจากนั้นทั้งสองหน่วยงานได้หารือแนวทางการประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยทางด้านฟีโนมิกส์ร่วมกัน

ศูนย์ฟีโนมนานาชาติขอนแก่น เป็นศูนย์ที่ส่งเสริมให้ศึกษาและฝึกอบรมทางการแพทย์ใหม่ๆ ทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ และการใช้เทคโนโลยีแบบนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่สามารถตรวจในระดับของยีน ในระดับของโปรตีน ซึ่งเป็นสารที่มีขนาดเล็กซึ่งมีผลต่อชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บ เรื่องของสารเล็กๆ ที่อยู่ในพืชสัตว์สิ่งแวดล้อมต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะทำให้นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมให้บริการแก่ภาครัฐ และเอกชนอย่างครบวงจร รวมถึง สนับสนุนด้านการวิจัย พัฒนา และประกันคุณภาพของโครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองรับการเปิดตลาดไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ ช่วยให้ไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางในอนาคตอันใกล้

 

ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *