CARI ร่วมมือ กรมควบคุมโรค เฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ โดย ชุดตรวจ OV-RDT

Share to Social

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.นพ. ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม เลขานุการและกรรมการฯ และ ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร หัวหน้าโครงการวิจัย OV-RDT ได้เข้าร่วมงาน “เฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พ.ศ.2565 กรมควบคุมโรค” 

พิธีการเริ่มด้วยพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพร โดย นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค นำคณะผู้บริหารถวายความเคารพ ถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัย จากนั้น เป็นพิธีเปิดกิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคและภัยสุขภาพ ตามโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันและกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญฯ กล่าวเปิดโดย นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวรายงานโดย นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสคร.7 และบันทึกภาพผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จากนั้น เป็นการเสวนา เรื่อง “บทบาทภารกิจของหน่วยงานต่อกิจกรรมรณรงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พ.ศ.2565 โดย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น/นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น/ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งท่อน้ำดี มข.และ นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค โดยหลังจากการเสวนาได้มีพิธีมอบรองเท้าผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม โดย ผู้บริหารกรมควบคุมโรค และผู้บริหารจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย

กิจกรรมการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญฯ ในครั้งนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ จากหน่วยงานทั้งภายในกรมควบคุมโรคและภาคีเครือข่ายต่างๆ มากมาย อาทิ
– การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับโดยการตรวจปัสสาวะด้วยชุดตรวจ OV-RDT
– การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
– การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบชี
– การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย
– การเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต้นแบบ
– การจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในสถานศึกษา
– การเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนและการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเรื้อน
– การป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
และ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบชี

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-Rapid diagnosis test; OV-RDT) จำนวน 40,000 ชุด มอบให้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ใน “โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนสุขภาพดี ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา” ณ ห้องสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้การป้องกันควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ดูรายละเอียดข่าว พิธีมอบชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-Rapid diagnosis test; OV-RDT) จำนวน 40,000 ชุด  >> คลิกที่นี่ <<) 

ภาพ : วันชัย กาญจนสุรัตน์/ปณิธาน ศรีบุญเรือง
ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

 

Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *