CARI ต้อนรับคณะวิจัยประเมินอรรถประโยชน์โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

Share to Social

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยประเมินอรรถประโยชน์การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ โดย แผนงานวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ ขยายผลเพื่อความยั่งยืนภายใต้สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้อง 5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวต้อนรับทีมนักวิจัยโครงการ : การประเมินโครงการวิจัย โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีและบรรยายหัวข้อ “การตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหามะเร็งท่อน้ำดี” โดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ประธานคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 จากนั้น เป็นการบรรยาย หัวข้อ “วงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับและนวัตกรรมชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับชนิดเร็ว OV-RDT” โดย ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปรึกษารูปแบบการดำเนินการประเมินผล จากนั้นเป็นการสาธิตการใช้งานชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับชนิดเร็ว (OV-RDT) โดย ดร.ชนิกา วรสิษฐ นักวิจัยโครงการ Re-OV และคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโครงการ Re-Ov 

Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *