CARI ร่วมกับคณะเทคโนโลยี มข. ลงนาม MOU พัฒนางานวิจัยแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกัน

Share to Social

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง การพัฒนางานวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ระหว่าง สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma Research Institute: CARI) กับ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Faculty of Technology, Khon Kaen University)

โดยการลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรจากสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และคณะเทคโนโลยี สามารถทำงานร่วมกันในการพัฒนา research program ใหม่ขึ้น เพื่อให้สามารถทำงานวิจัยร่วมกันได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผ่านกระบวนการเขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนร่วมกัน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรจากสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และคณะเทคโนโลยี สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ทรัพยากร และตัวอย่างสำหรับใช้ในการวิจัยร่วมกันได้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 5 ปี 

ภาพ : วันชัย กาญจนสุรัตน์
ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *