CARIและศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดีจับมือ NCI จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างครบวงจรในโรงพยาบาลนครพนม

Share to Social

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ พร้อมภาคีเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลสกลนคร และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมจัดกิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างครบวงจรในโรงพยาบาลนครพนม ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 ณ โรงพยาบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 100 คน

นพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม กล่าวว่า “โรงพยาบาลนครพนมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่าน เข้าร่วม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างครบวงจรในโรงพยาบาลนครพนม” โดยจัดกิจกรรมนี้ร่วมกับ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อเป็นการลดปัญหาจากโรคพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี จึงต้องมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ทั้งนี้การดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข โดยประสานความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนภายในจังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ทศวรรษกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี อีกทั้งยังเพื่อพัฒนาสมรรถนะทีมศัลยแพทย์ และระบบการดูแลรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ในการที่ท่านทั้งหลาย ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม โดยท่านวิทยากร ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรงในงานที่เกี่ยวข้อง จึงถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี ต่อการปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรงในงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและประทับใจ ในการบริการสูงสุด”

โดยในงานได้มีกิจกรรมการเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างครบวงจรในโรงพยาบาลนครพนม” โดย นพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น อุปนายกสภาและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนครพนม นายประทีป ฤทธิกุล อดีตรองผู้ว่าจังหวัดนครพนม นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ดำเนินการเสวนาโดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากนั้นเป็นพิธีมอบเงินเป็นกองทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ในโรงพยาบาลนครพนม โดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี โดยมี นพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพนม พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ

จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ในหัวข้อ “ภาพรวมการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี โดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และหัวข้อ “การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี/ประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในโรงพยาบาลสกลนคร/การระบายน้ำดีด้วยการใส่สายระบายทางหน้าท้อง (PTBD) และการระบายน้ำดีด้วยกล้องสำหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี (ERCP)” โดยคณะวิทยากร ได้แก่ อ.นพ.ภูวนัย สาคัมภีร์/อ.นพ.นิสิต ตงศิริ/อ.นพ.อนุชา อาฮูยา และ ผศ.นพ.อรรถพล ติตะปัญ และการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีด้วยภาพถ่ายทางรังสี/การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี/การประเมินและจัดการทางวิสัญญีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี/แนวทางการรักษามะเร็งท่อน้ำดีในปัจจุบัน (Current world guidelines) และเทคโนโลยีและเครื่องมือ สำหรับการผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี โดยคณะวิทยากร ได้แก่ ผศ.พญ.จุฬาลักษณ์ พรหมศร/อ.นพ.วศิน ธนสุกาญจน์/อ.พญ.สุกัญญา ภักดีสงคราม/อ.นพ.ชัยรัตน์ บุญเฉลียว และ อ.นพ.รพีพัฒน์ ถนอมเพ็ชรสง่า และในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 จะเป็นการผ่าตัดสาธิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี PTBD/ERCP Demonstration และ Hepatectomy Demonstration ณ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลนครพนม

ภาพ : วันชัย กาญจนสุรัตน์
ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *