สคร.7 ประชุมหารือร่วม CARI พัฒนางานวิจัยชุดตรวจ OV-RDT เขต7

Share to Social

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และ รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม กรรมการและเลขานุการสถาบันวิจัยฯ พร้อมด้วย ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร หัวหน้าทีมวิจัย Re-OV เข้าประชุมหารืองานวิจัยชุดตรวจ OV-RDT เขตบริการสุขภาพที่ 7 ร่วมกับคณะทำงานจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น นำโดย นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และคณะทำงาน โดยมี นพ.หัสชา เนือยทอง ประธานคณะอนุกรรมการจัดการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขตที่ 7 เป็นประธานประชุม

โดยการประชุมหารือในครั้งนี้ เป็นการประชุมหารือหารือแนวทางกรอบโครงร่างวิจัยรายกิจกรรมย่อย ของงานวิจัยพัฒนาชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-RDT) ที่ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ได้ทำร่วมกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี โดยหลังจากที่เขตบริการสุขภาพที่ 7 ได้รับมอบ ชุดตรวจ OV-RDT จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 100,000 ชุดไปเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหารือเพิ่มเติมถึงการพัฒนางานวิจัยในเขตบริการสุขภาพที่ 7 ร่วมกัน โดยมีประเด็นวิจัยครอบคลุม 4 ประเด็น ได้แก่ 1.การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วย Ov-RDT 2.การติดตามผลการรักษา 3.การศึกษาการรับรู้เรื่องของพยาธิใบไม้ตับ และ 4.การประเมินผลตามยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเขตบริการสุขภาพที่ 7 ซึ่งหลังจากนี้จะได้นำเอาประเด็นทั้งหมดไปขับเคลื่อนพัฒนาเป็นงานวิจัยในพื้นที่ต่อไป

ภาพ : วันชัย กาญจนสุรัตน์
ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *