กขป.7 ศึกษาดูงาน CARI หารือแนวทางการขับเคลื่อนแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการร่วมกัน

Share to Social

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 นำโดย นายสุทธินันท์ บุญมี ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการ กขป.7 ได้เข้าศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ที่สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับ

การเข้าศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีครั้งนี้ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “การตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหามะเร็งท่อน้ำดี” โดย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว และ การบรรยาย หัวข้อ “ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี : หอผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีครบวงจรแห่งแรกในโลก” โดย พว.ชวนพิศ สุนีย์ หัวหน้าหอผู้ป่วย 8C และการบรรยาย หัวข้อ “วงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับและนวัตกรรมชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับชนิดเร็ว OV-RDT” โดย ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมการสาธิตการใช้งานชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับชนิดเร็ว (OV-RDT) โดย ดร.ชนิกา วรสิษฐ นักวิจัยโครงการ Re-OV และได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง กขป.7 และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีในประเด็นต่างๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในเขตพื้นที่รับผิดชอบดูแลภายใต้ กขป.7 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ ลดอัตราผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ให้เหลือน้อยที่สุด โดยการนำเอาองค์ความรู้ลงไปถ่ายทอดและสร้างความตระหนักถึงภัยของโรคฯ ให้กับประชาชนในพื้นที่ และตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับด้วยการจัดการระบบสุขาภิบาล การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนตระหนักรู้ถึงภัยและการป้องกัน รวมถึงผลักดันให้กลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับเข้ารับการตรวจคัดกรองฯ และกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีเข้าสู่กระบวนการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวด์ และการส่งต่อเข้าสู่การรักษาต่อไป

และในโอกาสนี้ ทางสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุทธินันท์ บุญมี ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธาน กขป.7 วาระการทำงาน ปี 2564-2568 

ภาพ : วันชัย กาญจนสุรัตน์/ปณิธาน ศรีบุญเรือง
ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *