CARI ประชุมเตรียมจัดงานประชุมวิชาการและรวมพลจิตอาสาต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี

Share to Social

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี/ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการประชุมวิชาการและรวมพลจิตอาสาต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี โดย สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 20 คน

การประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการและการรณรงค์เพื่อหยุดภัยมะเร็งท่อน้ำดี ขึ้นในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2565–กุมภาพันธ์ 2566 โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
1) กิจกรรมเดินรณรงค์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้หมดไปและเพื่อปลุกสำนึกของประชาชนในการป้องกันตัวเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้ห่างไกลจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
2) จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร: การดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีและการดูแลตัวเอง ทั้ง Onsite และ Online ให้แก่จิตอาสา และให้มีการทำแบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรับเกียรติบัตรผ่านการอบรมเป็นจิตอาสา
3) จัดประชุมวิชาการยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559–2568 เป้าหมายให้พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้หมดไปจากประเทศไทยให้ได้ภายใน 10 ปี
4) การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรค อาหารปลอดภัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีทั้งในกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป
5) การให้บริการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยง
6) การให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยง

โดยงานประชุมวิชาการและการรณรงค์ดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 10,000 คน เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มประชาชนทั่วไปทั่วประเทศ/บุคลากร พนักงาน ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ และกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยง หากพบผู้ป่วยจะทำให้สามารถทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที
  • เพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชน เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ทำให้รู้จักการป้องกันตัวเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้ห่างไกลจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
  • เพื่อสร้างแกนนำจิตอาสา ทั้งประชาชนทั่วไป นักเรียนและยาวชนเพื่อเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
  • เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรค อาหารปลอดภัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีทั้งในกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป

ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *