CARI จับมือ กขป.7 และ สช.จัดงานมหกรรมสานพลังต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

โรคมะเร็งท่อน้ำดี “เ

Read more

CARI จัดแสดงนิทรรศการชูนวัตกรรมแก้ไขปัญหา OV-CCA ในงานประชุมสัมนาวิชาการ U2T

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิ

Read more

CARI ร่วมกับ กขป.7 หารือการขับเคลื่อนงาน OV-CCA จ.มหาสารคาม และลงพื้นที่โกสุมพิสัย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิ

Read more