ติดต่อเรา

Share to Social

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(Cholangiocarcinoma Research Institute Khon Kaen University)

ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40002
โทร 
043-202691 Fax 043-202693
carikkuthailand@gmail.com 


carikhonkaen   cascap.kku.ac.th    cari channel


Facebook Comments Box