เปิดตัวสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

/

วันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ขอนแก่น ซึ่งในวันนี้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และกรรมการอำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เปิดตัวสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma Research Institute : CARI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ขอนแก่น การก่อตั้งขึ้นเพื่อ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เพื่ิอศึกษาค้นคว้าวิจัย ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดี เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดสู่เครือข่ายองค์กร บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นแนวทางขจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร้งท่อน้ำดี ให้หมดจากประเทศไทย และที่สำคัญ ผลงานการค้นพบยีนเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ Singhealth-Duke-NUS Precision Medicine Institute, National Cancer Centre of Singapore, Singapore and Chairman of the Goh Foundation โดย ผู้ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าว รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และกรรมการอำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี, รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ , รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี, ดร.อภิญญา จุ๊สกุล อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ ,Prof.Patrick TanDirector of Singhealth-Duke-NUS Precision Medicine Institute,Prof. Teh Bin Tean Deputy director of National Cancer Centre of Singapore, Prof. Soo Khee Chee Director of National Cancer Centre of Singapore and Chairman of the Goh Foundation

ภาพบรรยากาศกิจกรรม >> https://www.facebook.com/pg/cascapkku/photos/?tab=album&album_id=1433242016795308

Share this Post