การลงนามความร่วมมือระหว่าง KKU & ICL โครงการ “Combating Cholangiocarcinoma Project in Lao PDR: CCAL”

/

วันที่ 19 กันยายน 2561 การลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Imperial College London, UK เพื่อดำเนินโครงการ “Combating Cholangiocarcinoma Project in Lao PDR: CCAL” ร่วมกัน โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีใน สปป.ลาว ระยะเวลา 3 ปี

Combating CCA in Lao-Proposal
Share this Post