สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 7 ทั้ง 4 จังหวัด

/

วันที่ 25 มกราคม 2562 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และ รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม เลขานุการสถาบันฯ ได้เข้าร่วมประชุมประธานและเลขานุการกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในเขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าประชุมประกอบไปด้วย ประธานและเลขานุการ พชอ.จาก 77 อำเภอ คณะกรรมการ กขป.7 ผู้แทน สช. เขตสุขภาพที่ 7 สสจ. 4 จังหวัด และภาคีเครือข่ายเชิงบูรณาการ

ในการประชุมครั้งนี้ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ได้เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ความคาดหวังและการสนับสนุนของหน่วยงาน 4 ส. ต่อ พชอ.​” ซึ่งมีวิทยากรเข้าร่วมเสวนา 6 ท่าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสวนาในประเด็นนโยบายและแนวทางการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อสุขภาพของประชาชน โดยในส่วนของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี รศ.นพ.ณรงค์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการต่อสู้กับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง รศ.นพ.ณรงค์ ได้เล่าถึงอุบัติการณ์ของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของภาคอีสาน โรคนี้เป็นโรคที่คร่าชีวิตคนอีสานไปปีละกว่า 15,000 คน ซึ่งเป็นผลมาจากการรับเอาพยาธิใบไม้ตับเข้าไปในร่างกายผ่านการทานปลาร้า ปลาส้มที่ติดพยาธิโดยไม่ได้ปรุงสุก นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้มีการควบคุมและดูแลจัดการสภาวะแวดล้อมให้ปลอดพยาธิใบไม้ตับ เช่น การควบคุมการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำ การตรวจติดตามพยาธิใบไม้ตับในสุนัขและแมว เป็นต้น โดยทางสถาบันวิจัย มะเร็งท่อน้ำดี ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของสถาบันฯ ทั้งการพัฒนานวัตกรรมการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับจากแอนติเจนในปัสสาวะ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง (Isan Cohort)​ การพัฒนาองค์ความรู้ในการผ่าตัดรักษา และการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด นำไปสู่การเชื่อมโยงและบูรณาการทุกภาคส่วนในการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้หมดไปจากภาคอีสานและประเทศไทย จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อยในกิจกรรม แนวทาง และกลไกที่จะเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน

ภาพกิจกรรม >> https://www.facebook.com/pg/cascapkku/photos/?tab=album&album_id=2031411543645016

Share this Post