รมว.กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว สนับสนุนโครงการ CCAL ใน สปป.ลาว

/

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 Dr.Bounkong Syhavong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน “การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นครั้งแรกใน สปป.ลาว และการฝึกอบรมทีมดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี” ณ โรงพยาบาลมโหสถ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว กล่าวต้อนรับโดย Dr.Phisith Phousavath ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมโหสถ และกล่าวรายงานสถานการณ์ใน สปป.ลาว โดย Dr.Sengchanh Kounnavong ผู้อำนวยการ TPHI โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้กล่าวถึงภาพรวมและความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการ

Dr.Bounkong Syhavong ได้กล่าวว่า “ปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดีใน สปป.ลาว เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของพี่น้องชาวลาวเป็นจำนวนมาก เนื่องมาจากการทานปลาดิบเป็นประจำ ซึ่งปลาที่ติดพยาธิใบไม้ตับจะนำไปสู่การเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ต้องขอขอบคุณคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้มาทำงานร่วมกันในโครงการนี้ ปัญหานี้ต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบทั้งการสร้างความรับรู้ การตรวจคัดกรอง และการพัฒนายกระดับองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการรักษาและการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด หวังว่าจุดนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีอัตราลดน้อยลงในอนาคต ทาง สปป.ลาว จะได้ดำเนินการต่อเนื่องต่อไป”

กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ สถาบันสาธารณสุขและเวชศาสตร์เขตร้อน สปป.ลาว และโรงพยาบาลมโหสถ ภายใต้โครงการ Combating Cholangiocarcinoma in Lao PDR ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Kadoorie ผ่าน Imperial College London มีเป้าหมายในการสร้างและพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รวมถึงการยกระดับทักษะและองค์ความรู้ในการผ่าตัดรักษาและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดของคณะทำงาน รพ.มโหสถ อันจะนำไปสู่การลดอัตราผู้เสียชีวิตจากการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้ลดลง โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี คาดหวังอยากให้ที่ รพ.มโหสถสามารถยกระดับสู่ศูนย์กลางการรักษาและดูแลผู้ป่วยจากโรคดังกล่าวใน สปป.ลาว ต่อไป

ภาพกิจกรรม >> https://www.facebook.com/pg/Carikhonkaen/photos/?tab=album&album_id=1400831326737864

Share this Post