มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับงานวิจัยด้าน Health Science เป็นอันดับ 3 ของประเทศจาก Leiden Ranking 2019

/

วันที่ 17 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทยจาก Leiden Ranking 2019 จากผลงานวิจัยด้าน Health Science Research โดยเฉพาะการนำเอาผลงานวิจัยลงไปใช้แก้ปัญหาในชุมชนและท้องถิ่น

Share this Post