การผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งแรกใน สปป.ลาว

8 สิงหาคม 2563
การผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีครั้งแรกใน สปป.ลาว และการฝึกทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ภายใต้โครงการ “Combating Cholangiocarcinoma in Lao PDR” ที่โรงพยาบาลมโหสถ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว