มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับ 1 ของประเทศไทย ด้านการอุทิศเพื่อสังคม จาก THE Social Impact Ranking

/

วันที่ 9 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับ 1 ของประเทศไทย ด้านการอุทิศเพื่อสังคม จาก THE Social Impact Ranking

Share this Post