ตารางอบรม

ตารางอบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับแพทย์ทั่วไป ประจำปี 2557-2559

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
พฤษภาคม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม