อบรมลำดับที่ 13

อบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับแพทย์ทั่วไป ประจำปี 2557-2559

อบรมครั้งที่ 6

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิจัย เป็นหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสามารถเขี

Read More