อบรมครั้งที่ 6

07/09/2016 - 09/09/2016 All day
วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ขอนแก่น
Address: วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ประเทศไทย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนผลงานวิจัย เป็นหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสามารถเขียนบทความวิจัยให้สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้ และสามารถใช้เครื่องมือที่จำเป็นในการเขียนบทความวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเพื่อแนะนำฐานข้อมูลของโครงการ CASCAP ให้ได้รู้จักและรับทราบถึงช่องทางในการนำข้อมูลมาเขียนงานวิจัย ให้เกิดเป็นเครือข่ายทางวิชาการที่เข็มแข็ง โดยมีทีมโปรแกรมเมอร์และนักสถิติพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาที่นักวิจัยต้องการ