อบรมลำดับที่ 13

อบรมการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับแพทย์ทั่วไป ประจำปี 2557-2559