เปิดตัว KKU CASCAP App แอพพลิเคชั่น จากมข.

Share to Social
โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program : CASCAP) และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินหน้าพัฒนาแอพพลิเคชั่น KKU CASCAP App มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสาระความรู้ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องพยาธิใบไม้ตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดี จากโครงการ CASCAP และศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ศึกษา และตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็งท่อน้ำดี มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับความรู้เพื่อลดจำนวนการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ได้ในทุกๆช่องทางการสื่อสาร
 27516
KKU CASCAP Application  ได้เปิดตัวครั้งแรกในงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโครงการ CASCAP เรื่อง “จากการวิจัยสู่นวัตกรรม…..เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” และ  มหกรรม “สร้างสุ(ก)ในสังคม : คนและปลาปลอดพยาธิ อาหารปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
27515
รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผอ.สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เผยว่า KKU CASCAP App ผลิตขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เข้าใจโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆของโรคมะเร็งทุกชนิดในประเทศไทย พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีจะมาพบแพทย์เมื่อมีอาการ ทำให้ช้าเกินกว่าจะแก้ไขได้ทันท่วงที การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแก่ประชาชนจะเป็นประโยชน์มากกว่าจึงริเริ่มพัฒนา KKU CASCAP App ที่จะทำให้ประชาชนได้รู้จักกับโรคมะเร็งท่อน้ำดีมากขึ้นผ่านทางบทความ การวิจัย นิทาน และการ์ตูนที่จะทำให้ง่ายต่อการศึกษาข้อมูล และไม่น่าเบื่อสำหรับเยาวชนทุกวัย
27495
รศ.ดร.นิษณา นามวาท กรรมการบริหารโครงการ CASCAP เผยว่า KKU CASCAP App ประกอบด้วย แบบทดสอบว่าท่านเสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหรือไม่ เหมาะสำหรับสำหรับกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป ไม่เลือกชายหญิง หรือถิ่นกำเนิด และสำหรับญาติผู้ป่วยบุคคลในครอบครัวที่จะช่วยกันเช็คความเสี่ยง นอกจากนี้แพทย์ พยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางสาธารณสุขยังสามารถนำมาใช้ในการพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ สามารถประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นว่าเป็นผู้มีโอกาสป่วยเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีหรือไม่ จากแบบสอบถามเพียงไม่กี่ข้อ และแอปพลิเคชั่นสามารถให้คำแนะนำสิ่งที่คุณควรทำหลังจากประเมินสุขภาพได้ และยังแสดงรายชื่อและตำแหน่งโรงพยาบาลที่สามารถตรวจอัลตร้าซาวด์และรักษามะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทย KKU CASCAP Application โดยผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านทางอุปกรณ์พกพาในระบบ iOS และ Android ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://cascap.kku.ac.th
นอกจากพบกับการเปิดตัวครั้งแรกของ KKU CASCAP Application  ในการประชุมวิชาการประจำปี 2559  โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมร่วมกับโครงการ CASCAP “จากการวิจัยสู่นวัตกรรม…..เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” และ  มหกรรม “สร้างสุ(ก)ในสังคม : คนและปลาปลอดพยาธิ อาหารปลอดภัย” ยังมีหัวข้อบรรยายทางวิชาการที่น่าสนใจ เช่น อีสานในยุค 4.0 อาหารปลอดพยาธิ นิทรรศการการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับจากปัสสาวะ ร่วมเล่นเกมส์ “ตามล่าหาพยาธิ”แลกของรางวัลมากมายจาก CASCAP ระหว่างวันที่ acheter viagra 24-25 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น


Facebook Comments Box