หนังสั้น เรื่อง “นวัตวิถี กินดีอยู่ดี วิถีใหม่” โดย ทีม No Sugar โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

Share to Social

หนังสั้น เรื่อง “นวัตวิถี กินดีอยู่ดี วิถีใหม่”
ผลงานโดย : ทีม No Sugar โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
รางวัลรางวัลชนะเลิศ ประเภท หนังสั้น
การประกวดหนังสั้นและสปอตโฆษณา หัวข้อเรื่อง “ผู้นำนักเรียนกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชน”
ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องความตระหนักเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

Facebook Comments Box