CARI จัดแสดงนิทรรศการชูนวัตกรรมแก้ไขปัญหา OV-CCA ในงานประชุมสัมนาวิชาการ U2T

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิ

Read more

CARI ร่วมกับ กขป.7 หารือการขับเคลื่อนงาน OV-CCA จ.มหาสารคาม และลงพื้นที่โกสุมพิสัย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิ

Read more

CARI จับมือ สคร.7 จัดฝึกอบรมการใช้ OV-RDT มุ่งขยายผลตรวจพยาธิใบไม้ตับจากปัสสาวะครอบคลุมพื้นกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

วันที่ 18 และ 19 ตุล

Read more

CARI KKU เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.ขอนแก่น

วันที่ 8 กรกฎาคม 256

Read more