มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ วช. ลงนามความร่วมมือกับ อบจ.อุดรธานี ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ

วันที่ 13 กันยายน 25

Read more

Pre-Congress 2022 – Combating CCA project at MD KKU : from bench to bed and community

วันที่ 5 กันยายน 256

Read more

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ วช. ลงนามความร่วมมือกับ อบจ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ

วันที่ 31 สิงหาคม 25

Read more

CARI อบรมอาหารปลอดภัยและการจัดการสิ่งปฏิกูล”เชียงขวัญโมเดล”

วันที่ 5 สิงหาคม 256

Read more

มข.จับมือ วช. มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-RDT) 40,000 ชุด ให้กับกรมควบคุมโรค

วันที่ 4 สิงหาคม 256

Read more