สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดค่ายฝึกอบรมพัฒนาผู้นำชุมชน อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด สร้างผู้นำการแก้ไขปัญหา OVCCA ในพื้นที่

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Training the Tra

Read More

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ พชอ.บ้านแฮด ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการพัฒน

Read More

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจับมือคณะศึกษาศาสตร์ มข. อบรมครู จ.ขอนแก่น ถ่ายทอดหลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี นำสู่การลงสอนนักเรียน

​วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยล

Read More

คณะทำงานกันทรวิชัยโมเดล เข้าศึกษาดูงานการแก้ปัญหา OV CCA สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มุ่งสร้างชุมชนปลอดพยาธิใบไม้ตับอย่างยั่งยืน

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว

Read More

CARI​ พาสื่อมวลชนลงพื้นที่ถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี​ 2​ ลุ่มน้ำ

วันที่​ 26-28​ มิถุนายน​ 2563 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น​ นำโดย​

Read More