CARI จับมือ สคร.7 จัดฝึกอบรมการใช้ OV-RDT มุ่งขยายผลตรวจพยาธิใบไม้ตับจากปัสสาวะครอบคลุมพื้นกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

วันที่ 18 และ 19 ตุล

Read more

CARI เปิดหน่วยตรวจมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวด์ มุ่งบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ฟรี!

วันที่ 11 ตุลาคม 256

Read more

ผู้บริหาร CARI แสดงความยินดีกับ ผอ.การบริหาร สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง และหารือแนวทางความร่วมมือ

วันที่ 8 ตุลาคม 2564

Read more

ทีมวิจัย AI รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ งานวันนวัตกรรมแห่งชาติปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับที

Read more