CARI จับมือเขตสุขภาพที่ 2 ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีเชิงรุก จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 5 เมษายน 2565

Read more

CARI พร้อมทีมหลักสูตร เข้าประชุมร่วมกับ สพม.มหาสารคาม นำเสนอหลักสูตร OV CCA แก่ผู้บริหาร 35 โรงเรียน จ.มหาสารคาม

วันที่ 31 มีนาคม 256

Read more

CARIและโครงการวิจัยหลักสูตรอาหารปลอดพยาธิ จัดอบรมหลักสูตรอาหารปลอดพยาธิใบไม้ตับ กศน.ปทุมรัตต์

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more

CARI ติดตามผลการตรวจ OV โดยชุดตรวจ RDT อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more

CARIและกขป.7ประชุมหารือการป้องกันและกำจัดโรคพยาธิบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 9 มีนาคม 2565

Read more

CARIและกขป.7ประชุมหารือการป้องกันและกำจัดโรคพยาธิบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 8 มีนาคม 2565

Read more