CARIและกขป.7ประชุมหารือการป้องกันและกำจัดโรคพยาธิบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 9 มีนาคม 2565

Read more

CARIและกขป.7ประชุมหารือการป้องกันและกำจัดโรคพยาธิบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 8 มีนาคม 2565

Read more

CARI+สคร.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตรวจคัดกรอง OV ด้วยชุดตรวจ RDT จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 2

วันที่ 9 กุมภาพันธ์

Read more

CARI จับมือ กขป.7 และ สช.จัดงานมหกรรมสานพลังต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

โรคมะเร็งท่อน้ำดี “เ

Read more

CARI จัดแสดงนิทรรศการชูนวัตกรรมแก้ไขปัญหา OV-CCA ในงานประชุมสัมนาวิชาการ U2T

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิ

Read more

CARI ร่วมกับ กขป.7 หารือการขับเคลื่อนงาน OV-CCA จ.มหาสารคาม และลงพื้นที่โกสุมพิสัย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิ

Read more