CARIและศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดีจับมือ NCI จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีอย่างครบวงจรในโรงพยาบาลนครพนม

วันที่ 20-22 ธันวาคม

Read more

CARI จับมือ กขป.7 และ สช.จัดงานมหกรรมสานพลังต้านภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

โรคมะเร็งท่อน้ำดี “เ

Read more

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือ วช. และ กขป.7 จัดมหกรรมรณรงค์ป้องกันกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอต้นแบบ : เชียงขวัญโมเดล”

เมื่อวันที่ 18 กันยา

Read more

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีจับมือ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 กันยาย

Read more

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ให้ความรู้พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ภาคการศึกษา และประชาชน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ประเด็นปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ 28 สิงหาคม 25

Read more