CARI จัดประชุมหารือการจัดการหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียน จ.ขอนแก่น

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี หารือแนวทางการจัดการหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกั

Read More