CARI จับมือ สคร.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตรวจคัดกรอง OV ด้วยชุดตรวจ RDT จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 28 มกราค

Read more

CARI จับมือ สคร.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตรวจคัดกรอง OV ด้วยชุดตรวจ RDT จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 27 มกราค

Read more