CARI จับมือ สคร.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตรวจคัดกรอง OV ด้วยชุดตรวจ RDT จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพ

Read more

CARI จับมือ สคร.7 จัดฝึกอบรมการใช้ OV-RDT มุ่งขยายผลตรวจพยาธิใบไม้ตับจากปัสสาวะครอบคลุมพื้นกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

วันที่ 18 และ 19 ตุล

Read more