มข.จับมือ วช. มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-RDT) 40,000 ชุด ให้กับกรมควบคุมโรค

วันที่ 4 สิงหาคม 256

Read more

CARI ติดตามผลการตรวจ OV โดยชุดตรวจ RDT อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more