CARI สานพลังร่วมสมัชชานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จ.อุดรธานี

Share to Social

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.วัชรินทร์ ลอยลม เลขานุการและกรรมการ สถาบันฯ เข้าร่วมงาน “สมัชชานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จังหวัดอดุรธานี ประจำปี 2565 “อุดรธานี เพื่อสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิด

ในงานดังกล่าว ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งท่อน้ำดี” โดยได้บรรยายถึงสาเหตุและที่มาของปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยได้อธิบายให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบถึงวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับ และกล่าวถึงสภาวการณ์ระบาดในประเทศไทย โดยโรคพยาธิใบไม้ตับนั้นเป็นสาเหตุในการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี ฯ รวมถึงได้กล่าวถึงแนวทางการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และผลการดำเนินงานโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดย สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านโครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือสานพลังระหว่างเครือข่ายแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยมี สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี สมัชชาสุขภาพเขต 8 กขป.เขต 7 กขป. เขต 8 เทศบาลนครอุดรธานี และภาคีเครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมขับเคลื่อนงานดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีหมดไปจาก จ.อุดรธานี

จากนั้นในช่วงบ่าย ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว พร้อมคณะทำงาน ได้เข้าหารือการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี กับ ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมคณะทำงานจากเทศบาลนครอุดรธานี ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยการหารือร่วมกันในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ เทศบาลนครอุดรธานี เป็นเทศบาลต้นแบบในการขับเคลื่อนงานงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิด “ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยท้องถิ่น” โดย ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า “เทศบาลนครอุดรธานี มีประชากร ประมาณ 300,000 คน เรามีสถานบริการทางสาธารณสุขที่ค่อนข้างพร้อม มีกลุ่มและชมรมและชุมชนต่างๆ ที่พร้อมให้ความร่วมมือ พร้อมเริ่มต้นขับเคลื่อนงานในทุกด้าน โดยจะได้ประสานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนที่เราดูแลอยู่ในพื้นที่” โดยการดำเนินงานร่วมกันในระยะแรกจะดำเนินการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย จากนั้นก็จะได้ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้กับประชาชนในพื้นที่และดำเนินการแก้ไขปัญหาในด้านอื่นๆ ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *