มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี+SCB มอบเครื่องอัลตราซาวด์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่การรักษาให้หายขาด

Share to Social

มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มอบเครื่องอัลตร้าซาวนด์ พร้อมนำระบบ AI ประมวลผล ใช้ใน รพ.สต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น หวังใช้เป็นศูนย์คัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี ใน อ.ชุมแพ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างทันท่วงที

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2565 ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี พร้อมด้วย นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม เลขาธิการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบเครื่องอัลตราซาวนด์สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี พร้อมระบบปฏิบัติการ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นางอำนวย หงษ์ชุมแพ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ผู้แทนโรงพยาบาลชุมแพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ เป็นผู้รับมอบ


ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวว่า “มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มอบเครื่องอัลตราซาวนด์ พร้อมระบบ radiology consultant system ให้ รพ.สต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เพื่อใช้ดำเนินงาน “ตำบลหนองไผ่โมเดล” ในการตัดวงจรและจัดการโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่อำเภอชุมแพ และอำเภอใกล้เคียง เพื่อเป็น Node คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ระดับ รพ.สต.

อนาคตการคัดกรองน่าจะอยู่ที่ รพ.สต.โดยใช้ AI ช่วยในการแปรผล ซึ่งมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล จำนวนเงิน 600,000 บาท และบริษัท เอ็มดี เฮลท์แคร์ จำกัด ให้การสนับสนุน Work Station เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่ระบบ CASCAP มูลค่า 300,000 บาท อีก 1 ชุด

สำหรับเครื่องอัลตราซาวนด์นี้มีระบบเก็บข้อมูลคนไข้ภายในตัวเครื่อง และรองรับการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลได้ตามมาตรฐาน DICOM ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี มีการพัฒนาระบบ AI เพื่อช่วยแปรผลที่แม่นยำยิ่งขึ้นในอนาคต และผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำดี จะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างทันท่วงทีและมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้

ภาพ : วันชัย กาญจนสุรัตน์
ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Facebook Comments Box