CARI เปิดหน่วยตรวจมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวด์ มุ่งบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ฟรี!

Share to Social

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำการเปิดหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ ณ ห้องตรวจ CT/MRI ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เป็นประธานและให้เกียรติตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวด์ให้ประชาชนผู้ที่เข้ารับการตรวจฯ ในวันนี้ ฟรี!! โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

การตั้งหน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี : อำเภอเมืองขอนแก่นโมเดล  ถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่ดำเนินงานภายใต้โครงการอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 เป็นการขับเคลื่อนการแก้ปัญหารูปแบบใหม่ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะสถาบันการศึกษา เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนและครอบคลุมวงจรการเกิดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มีเป้าหมายที่จะลดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ดำเนินงานให้น้อยกว่า ร้อยละ 1 และผลักดันให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีระยะแรกในพื้นที่ดำเนินการเข้าสู่การผ่าตัดมากกว่าร้อยละ 80 รวมถึงเพิ่มอัตราการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่ดำเนินการมากกว่า ร้อยละ 50

โดยหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นี้มีกำหนดการตรวจคัดกรองฯ ภายในเดือนตุลาคม 2564 จะเปิดให้บริการในทุกวันจันทร์ และวันพุธ (วันที่ 11 /20 / 25 / 27 ต.ค.) และตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564เป็นต้นไป จะเปิดให้บริการตรวจคัดกรองทุกวันทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์) จำกัดจำนวนวันละ 20 คน ตามมาตรการป้องกันและควบคุม COVID อย่างเครงครัด และประชาชนในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ท่านใดที่สนใจจะเข้ารับการตรวจฯ สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ารับการตรวจคัดกรองฯ ได้ที่ >https://forms.gle/wonbXwmtsRy3cC5HA หรือประสานได้ที่เบอร์โทร 088-5710298 ในวันและเวลาราชการ

 

Facebook Comments Box

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *